Contributie

De contributie wordt halverwege deze week geïnd.