Van het Bestuur

In deze nieuwe ‘Van het Bestuur’ praat ik jullie graag bij over een aantal zaken die spelen bij onze vereniging.

Allereerst wil ik graag alle leden, ouders en andere betrokkenen van harte danken voor jullie inzet bij de Oliebollenactie. Het is altijd weer een enorme klus, waar veel tijd in gaat zitten. De oliebollencommissie is daar al maanden van tevoren mee bezig. Het is in ieder geval loon naar werken, als er een mooi resultaat wordt gerealiseerd en dat is gelukkig dit jaar weer het geval, bedankt!

Zoals eerder beschreven is het de bedoeling om de kantine te renoveren en is hier ongeveer 105.000 euro voor nodig. Inmiddels is 45.000 euro aan subsidie toegezegd en hebben wij 30.000 euro aan verenigingsspaargeld ingezet. Een bedrag van 30.000euro moet dus nog met elkaar worden gebracht. Om hiervoor goede plannen te maken, hebben we eind december 2018 een avond met leden en ouders georganiseerd. Hier zijn goede ideeën en plannen uit naar voren gekomen. Op korte termijn, zullen de plannen hiervan naar buiten worden gebracht.

Wel is het vast goed te melden, dat de traditionele goede doelenwedstrijd van SDO/BlijWerkt is verplaatst naar zaterdag 9 maart. Het goede doel zal dit jaar de kantine van SDO/BlijWerkt zijn. Zet deze datum vast in jou/ u agenda. Er zullen dan verschillende acties plaats vinden! Dus: SAVE THE DATE – 9 MAART!

Op de Algemene Ledenvergadering in November is besproken dat we veel belang hechten aan voldoende jeugdleden, dit is van belang voor de toekomst van onze vereniging. Vanuit SDO/BlijWerkt zal Robin van der Vliet, hier de komende tijd een belangrijke rol in gaan vervullen. Ook hierover later meer.

Tevens is op de Algemene Ledenvergadering besproken, dat we opzoek zijn naar twee specifieke vrijwilligers binnen onze vereniging:

  • Als eerste hebben we een vacature binnen het bestuur. Het betreft portefeuille ‘Algemene Zaken, die in onderling overleg kan worden samengesteld. De andere bestuursleden zijn Rogier de Kwaasteniet (secretaris), Wim Hoogeveen (penningmeester) en Bas Eberwijn (Algemene zaken). Spreek een van hen of ondergetekende eens aan, als u/ jij hierover meer wilt weten.
  • Ten tweede zal Hanny Okkerman, na vele jaren trouwe dienst gaan stoppen met de ledenadministratie. In eerste instantie was deze functie gekoppeld aan het bestuurswerk van Hanny. Dit is echter niet meer het geval, al mag het uiteraard wel! Het is in ieder geval een goed behapbare vrijwilligerstaak. Interesse? Vragen? Spreek Hanny of iemand van het bestuur aan. Een e-mail sturen naar voorzitter@sdokamerik.nl, kan natuurlijk ook

Houd de site de komende tijd in de gaten, voor meer informatie over plannen voor de kantine renovatie.

Namens Bestuur SDO/BijWerkt,

Nander de Wit
Voorzitter