Uitbreiding bestuur SDO/BlijWerkt

Het bestuur van SDO/BlijWerkt zal komende tijd worden uitgebreid met Frank Anne Burggraaf en Jesper van der Vliet. Frank Anne Burggraaf wil zich graag in gaan zetten op het gebied van beleid en ledenwerving, Jesper van der Vliet draait momenteel mee om te zien wat goed bij hem past. 

De komende tijd zullen beide heren meedraaien in het bestuur van SDO/BlijWerkt, om te zien of e.e.a. goed past bij hun verwachtingen. Uiteindelijk dient uiteraard ook de Algemene Leden Vergadering goedkeuring te geven aan definitieve deelname aan het bestuur. 

Het bestuur is in ieder geval blij dat beide heren komende tijd mee zullen draaien. Echter, is de bestuursbezetting hiermee nog niet volledig. Op dit moment bestaat het bestuur verder uit Nander de Wit (voorzitter), Willem Hoogeveen (penningmeester), Rogier de Kwaasteniet (secretaris). Daarbij zal Nander tot augustus afwezig zijn, in verband met een reis naar het buitenland. Graag verwelkomen we op korte termijn daarom nog een extra bestuurslid. Vrouwelijke inbreng is daarbij ook zeer welkom! 

We horen graag van je.

Namens Bestuur SDO/BlijWerkt,


Nander de Wit