Opzet Actie-onderzoek: ‘SDO/BlijWerkt, EEN BLOEIENDE VERENIGING’

Door Geertjan Aleven:

Huidige situatie
Binnen SDO/BlijWerkt staan zowel spelniveau als spelplezier hoog in het vaandel. Met het teruglopen van het aantal leden dreigen deze pijlers onder druk te komen. Werving is dus een prioriteit, maar het lijkt verstandig breder te kijken. Veel SDO leden zijn in commissies en/of als trainer of coach actief. Maar het goed organiseren en het beleggen van de vele taken, waaronder die werving, blijft een uitdaging. Hoe kan men richting de toekomst alles met elkaar goed blijven oppakken om te zorgen dat de vereniging blijft bloeien?

Doel
Het doel van dit actie onderzoek is om met betrokkenen in en om de vereniging initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren die bijdragen aan een bloeiend SDO.

Hoofdvraag
Welke plannen en initiatieven kunnen bijdragen aan een bloeiend SDO met voldoende leden, voldoende niveau, voldoende plezier en voldoende betrokkenheid?

Subvragen
1)  Hoe ziet een aantrekkelijk en haalbaar toekomstbeeld van SDO als bloeiende vereniging eruit?

2)  Welke stappen kunnen betrokken met elkaar zetten om die gewenste situatie dichterbij te brengen en te borgen?

3)  Wat is er nodig om die stappen te kunnen zetten?

4)  Welke kwaliteiten en talenten zijn er binnen en buiten de vereniging aanwezig die kunnen bijdragen aan een bloeiende vereniging?

5)  Welke intrinsieke motivaties hebben mensen in en om de club om aan de vereniging en de gewenste verandering bij te dragen?

Stakeholders
Bestuur SDO, leden, commissieleden, Beweegteam Woerden, (gymleraren van) scholen in Kamerik & Woerden, sponsors, ouders, ouders met specifieke talenten, jeugdleden, trainers, leden met bijzondere talenten/verdiensten (MT, AS), oud leden, mensen met verstand van verhogen van participatie en ouderbetrokkenheid, mensen die verstand hebben van werving en beeldvorming, Nederlandse korfbalbond, (mogelijk) andere sportclubs in Kamerik, mogelijk andere korfbalclubs

Methoden
Interviewen
Documenten onderzoek Focusgroepen
Groepsdialoog Korfbaldromendoorgeefboek

Concepten
Betrokkenheid, participatie, kader, bloeiende vereniging

page2image50190640

SDO/BlijWerkt D1 is team van de week!