We gaan weer trainen! Maar lees eerst de afspraken!

Aanstaande zaterdag 2 mei starten de trainingen voor de jeugd. Klik hier voor de actuele tijden.
Vanuit het KNKV is een protocol opgesteld om weer veilig te kunnen gaan korfballen. Voor onze en jullie veiligheid willen we ons aan een aantal afspraken uit dit protocol houden. Deze afspraken hebben we hieronder opgesomd voor trainers, spelers en ouders. Lees dit alsjeblieft goed door!
Daarnaast verzoeken wij jullie de kinderen in sporttenue en schoeisel voor het toegangshek af te leveren. Bij het hek zal een trainer staan die de kinderen naar het veld brengen. De kleedkamers zullen dichtblijven. Na de training gaan de kinderen direct naar huis en jullie kunnen de kinderen ophalen bij het toegangshek. Graag direct naar huis gaan.
Wij hopen hierdoor met elkaar tot de zomervakantie lekker met elkaar te kunnen sporten. Op de zaterdagen mogen jullie je vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar de training.
Afspraken

Voor sporters

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
 • Schud geen handen;
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden;
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie;
 • Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op.

Voor ouders/verzorgers

 • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de trainingen, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
 • Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden;
 • Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer;
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor,tijdens als na de training van je kind(eren).
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinatoren.
 • Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;
 • Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar

 • Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen;
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
 • Train zoveel mogelijk in vaste tweetallen;
 • Train met één tweetal de gehele training in dezelfde ruimte met dezelfde materialen;
 • Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te hanteren;
 • Laat kinderen niet eerder komen dan tien minuten voor aanvang van de training en laat ze direct na afloop vertrekken;
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;
 • Zorg dat onder toezicht van de Corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de training gedesinfecteerd worden.

Voor het volledige protocol zie dit document:
Korfbalspecifiek protocol — versie 24 april

Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op met de Technische Commissie

Technische Commissie SDO/BlijWerkt