Trainingen senioren – Corona maatregelen

Vanaf woensdag 13 mei beginnen de trainingen voor de senioren ook weer (onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente, op de website wordt vermeld indien er geen goedkeuring is). Op woensdag is de training (als proef) van alle senioren tegelijk o.l.v. Edwin c.s. vanaf 20.00 uur. Dit is een proef, mocht blijken dat deze gezamenlijke training niet goed door bijvoorbeeld de grootte van de groep dan gaan de tijden nog wijzigen op de woensdag. Op de maandag (vanaf 18 mei) zijn de trainingstijden 3 tot en met 5 van 19.00 -20.00 en van 1+2 van 20.15-21.15 uur. Voor de maandagtraining mogen jullie zelf de trainer/trainster onderling regelen.

De trainer/trainster is tegelijk ook “Coronaverantwoordelijk”. Belangrijke taak, maar houdt voornamelijk in dat hij/zij aanspreekpunt naar anderen is en in de gaten houdt dat de voorschriften worden nageleefd. Zie hieronder en zie instructie trainers na worden geleefd. Trainer hoort ook een mooi geel/groen hesje te dragen. Bij de trainingen mogen geen toeschouwers aanwezig zijn.

Afspraken

Voor sporters

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
 • Schud geen handen;
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden;
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie;
 • Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op.

Voor het volledige protocol zie dit document:
Korfbalspecifiek protocol — versie 24 april