Bijeenkomst 25 juni 20 uur en Actieonderzoek Enquête

Inmiddels is het actieonderzoek, opgestart door Geertjan Aleven in de laatste fase aangekomen. Aanstaande donderdag 25 juni om 20 uur is de derde bijeenkomst voor een bloeiend SDO. Tijdens deze bijeenkomst wordt toegewerkt naar een actieplan. Dit plan gaat over op welke manieren en in welke richtingen kunnen SDO-ers de vereniging laten groeien en hoe kunnen we de basis die daarvoor nodig is breder maken?

Bijgevoegde enquête laat je zien wat voor oplossingsrichtingen hiervoor door SDO leden en enkele mensen buiten de club zijn genoemd. De volgende stap is dat mensen zich -op een voor hun passende manier- verbinden aan acties waar ze zich gemotiveerd voor voelen en dat zo een mooi en gedragen plan groeit. Ook kun je nieuwe ideeën inbrengen. Tot slot: dit invullen verplicht je niet tot actie.

Geef in de enquete ook aan of je aanwezig bent aanstaande donderdag 25 juni om 20 uur, locatie (waarschijnlijk) Veld voor SDO Kantine.

https://forms.gle/h6NXcxtdYJ3xgWMs6

Een samenvatting van informatie die tot nu is opgehaald, kan in bijgevoegd PDF gevonden worden:

SDO 21 juni 2020

SDO 21 juni 2020