Beleidsplan 2020 -2025

Tijdens de goed bezochte ledenvergadering van donderdag 24 september is het nieuwe beleidsplan gepresenteerd voor de komende vijf jaren.

Het beleidsplan beschrijft wat voor vereniging wij nu zijn en wat we de komende jaren willen verbeteren en vasthouden.  Qua ledengroei en spelniveau hebben we ambities, waarbij sommige ambities niet eenvoudig zullen zijn. Maar het is zeker niet onrealistisch en naar onze mening is het goed om ambities te hebben in wat je als vereniging wilt bereiken, maar ook wat voor soort vereniging je wilt zijn. De kernwaarden van SDO zijn in één woord te benoemen: GRAP; Gezelligheid, Respect, Ambitie en Prestatie. In natuurlijk moeten we dat samen doen, want SDO/Fiable zijn jij, ik, jullie en wij.

Het beleidsplan is naar onze mening niet een vaststaand feit. Indien in de komende jaren dat de realiteit anders is, zal het beleidsplan aangepast/aangevuld moeten worden.

Het doel van het beleidsplan is om uitgangspunten te formuleren en als hulpmiddel voor het bestuur en commissies in het nemen van beslissingen.

Het beleidsplan kan je hier vinden

Beleidsplan SDO 20 september 2020

Heb je vragen/opmerkingen kan je contact opnemen met Frank Anne Burggraaf of één van de andere bestuursleden.