Contributietarieven per 1 juli 2018
– Kangoeroes. Kwartaal: € 19,00. Jaar: € 76,00
– D-E-F. Kwartaal:  € 34,25. Jaar: € 137,00
– B-C. Kwartaal: € 41,25. Jaar: € 165,00
– A. Kwartaal: € 48,00. Jaar: € 192
– Senioren. Kwartaal: € 68,50. Jaar: € 274
– Senioren selectie. Kwartaal: € 83,50. Jaar: € 334,00
– Kader. Kwartaal: € 19,00. Jaar: € 76,00
– Niet-spelend lid. Kwartaal: € 33,00. Jaar: € 132,00

Elk lid* van SDO is verplicht om contributie te betalen.

– Bij een betaling per acceptgiro wordt € 2,50 extra in rekening gebracht (per acceptgiro).

– Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging voor 1 mei van het verenigingsjaar bij de ledenadministratie.
– Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
– Bij niet tijdige opzegging is het lid verplicht om de volledige contributie van het komend verenigingsjaar te betalen.
– Bij opzegging gedurende het verenigingsjaar is het lid verplicht om tot het einde van het jaar de contributie te betalen.

Het rekeningnummer van c.k.v. SDO: NL 08 RABO 033 11 00 487 (Rabobank)

* Ereleden zijn op verzoek vrijgesteld van contributiebetaling voor de rest van zijn/haar leven, met ingang van het eerstvolgend seizoen na benoeming, tenzij het erelid bij SDO spelend lid is.