Contributietarieven per 1 juli 2019:

Kangoeroes € 19,50 per kwartaal. € 78,00 p.j.

pupillen € 35,25 per kwartaal. € 141,00 p.j.

Aspirant € 42,50 per kwartaal. € 170,00 p.j.

Junioren € 49,25 per kwartaal. € 197,00 p.j.

Senior € 70,25 per kwartaal. € 281,00 p.j.

Senioren selectie € 85,25 per kwartaal. € 341,00 p.j.

Kader € 19,50 per kwartaal. € 78,00 p.j.

Niet spelend lid € 34,00 per kwartaal. € 136,00 p.j.

 

Elk lid* van SDO is verplicht om contributie te betalen.

– Bij een betaling per acceptgiro wordt € 2,50 extra in rekening gebracht (per acceptgiro).

– Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging voor 1 mei van het verenigingsjaar bij de ledenadministratie.
– Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
– Bij niet tijdige opzegging is het lid verplicht om de volledige contributie van het komend verenigingsjaar te betalen.
– Bij opzegging gedurende het verenigingsjaar is het lid verplicht om tot het einde van het jaar de contributie te betalen.

Het rekeningnummer van c.k.v. SDO: NL 08 RABO 033 11 00 487 (Rabobank)

* Ereleden zijn op verzoek vrijgesteld van contributiebetaling voor de rest van zijn/haar leven, met ingang van het eerstvolgend seizoen na benoeming, tenzij het erelid bij SDO spelend lid is.