Incasso contributie kwartaal 3

De incasso van de contributie voor het derde kwartaal in dit korfbalseizoen vindt plaats op 18 februari 2021.

Penningmeester