Belangrijk – Contributie & jaarlijkse enquête

Vorige week maakte het KNKV bekend dat ook de veldcompetitie niet zal worden gecontinueerd. Erg jammer, maar het is niet anders. Er zullen dus geen wedstrijden meer in competitieverband worden gespeeld. Wel kan er getraind blijven worden en hopen we dat we richting de zomer ook voor alle leeftijdsgroepen partijen/ wedstrijden kunnen organiseren.

Korting op contributie – klik op bijgevoegde link 

Inmiddels kunnen wij als bestuur duidelijkheid geven over de contributie van dit seizoen, welke wij tot nu toe hebben laten doorlopen. Dit omdat we niet wisten hoe het seizoen er uit zou zien en op welke ontvangsten en uitgaven we konden rekenen. Inmiddels is duidelijk dat onze vereniging er financieel goed voor staat. Dit komt door de contributie tot nu toe, de bijdragen van sponsoren en de verschillende kortingen/ tegemoetkomingen die we hebben ontvangen. Denk hierbij aan korting op zaalhuur en veldhuur.

Aangezien we er goed voor staan is het niet noodzakelijk om contributie over het vierde kwartaal te innen. Wel staat het iedereen uiteraard vrij om contributie te laten innen, daarom vragen wij iedereen om via bijgevoegde link zijn/haar keuze door te geven: https://forms.gle/k3b6fv2TwE9wKNvs8 . Dit maakt het voor de penningmeester makkelijk. De bestemming van eventuele inkomsten bespreken we graag met jullie tijdens onze jaarlijkse ALV in augustus.

Jaarlijkse enquête – klik op bijgevoegde link

Ondanks de bijzonder tijden is er ook dit jaar weer de jaarlijkse enquête. De technische commissie vraagt iedereen om de jaarlijkse enquête in te vullen. Dit jaar doen we het, evenals vorig jaar, volledig online. Op basis van de enquête kan de TC teams indelen en zaken zoveel mogelijk verbeteren. Een ingevulde enquête is dus zeer waardevol voor de TC. De enquête is opgesplitst in drie versies. Vul via bijgevoegde link, de voor jou relevante enquête in.

ENQUETE – uiterlijk 10 mei

– Senioren en A-jeugd ledenhttps://www.thesistoolspro.com/survey/srmx760700b211769c

– Enquête voor jeugdledenhttps://www.thesistoolspro.com/survey/oc6vi607bfab8c872f

– Enquête voor ouders: https://www.thesistoolspro.com/survey/hawbw607bf8117396b

Doe dit uiterlijk 10 mei 2021!

Opzeggen lidmaatschap – uiterlijk 1 mei 

Uiteraard hopen we van harte dat iedereen ook volgend seizoen lid blijft. Mocht je onverhoopt toch je lidmaatschap willen opzeggen. Doe dit dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 mei 2021 bij Marlies de Kwaasteniet (mcdekwa@gmail.com). Je krijgt een bevestiging van Marlies wanneer je opzegging is ontvangen.

Alvast dank voor jullie input namens onze penningmeester en TC.

Met vriendelijke groet,

Nander de Wit

Voorzitter SDO/Fiable