Contact

Route© 2015


Contributie

Contributietarieven per 1 juli 2015

Elk lid* van SDO is verplicht om contributie te betalen.

- Bij een betaling per acceptgiro wordt € 2,50 extra in rekening gebracht (per acceptgiro).

- Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging voor 1 mei van het verenigingsjaar bij de ledenadministratie.
- Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
- Bij niet tijdige opzegging is het lid verplicht om de volledige contributie van het komend verenigingsjaar te betalen.
- Bij opzegging gedurende het verenigingsjaar is het lid verplicht om tot het einde van het jaar de contributie te betalen.

Het rekeningnummer van c.k.v. SDO: NL 08 RABO 033 11 00 487 (Rabobank)

* Ereleden zijn op verzoek vrijgesteld van contributiebetaling voor de rest van zijn/haar leven, met ingang van het eerstvolgend seizoen na benoeming, tenzij het erelid bij SDO spelend lid is.
Er zijn 2 bezoekers online