Actieonderzoek bij SDO/BlijWerkt

Geertjan Aleven is ouder binnen onze vereniging en actieonderzoeker. Geertjan wil graag gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om (jeugd) ledenwerving goed te gaan opzetten. Hij zal dit gaan doen door te spreken (interviewen) met leden, commissies, maar ook bijvoorbeeld partijen als de Kamerikse scholen en Gemeente Woerden. Doel is uiteindelijk dat wij als vereniging in actie komen en dat Geertjan een aantal kansrijke initiatieven zal presenteren voor ledenwerving. Wij als vereniging kunnen dit dan verder oppakken. Heb je goede ideeën meld je dan bij Geertjan (geertjan@hartenhoofd.nl of bel op 0621650848). Voor een verdere toelichting op het actieonderzoek van Geertjan, zie hieronder:

Een actie-onderzoek is als het verzamelen van puzzelstukjes en daar dan een mooie puzzel mee leggen. Het leuke is: je weet niet precies welke puzzelstukjes er allemaal zijn. Het is een open proces zonder vooropgezette ideeën en uitkomsten. Het doel is kansrijke initiatieven genereren rondom een levend vraagstuk, in dit geval de werving van jeugdleden. Een actie-onderzoeker gaat op zoek, haalt als het ware het net op, en kijkt waar mensen energie bij voelen. Het is een soort schatgraven, waarbij een ieders mening en visie even zwaar weegt.  Dit project wordt dus niet gedicteerd door het bestuur, maar de mening van het bestuur is een stukje van de puzzel, net als de input van een lid van de vereniging. 

Mijn rol als actie-onderzoeker is om te beginnen om die hele rijkdom van invalshoeken op dit vraagstuk van werving van jeugdleden in kaart te brengen. Daarvoor ga ik kijken wie stakeholders zijn (denk bijvoorbeeld aan leden, bestuur, de jeugdleden zelf, commissieleden, ouders, de scholen, de gemeente, sponsors, het Beweegteam Woerden, etc.). Kortom diegenen die belang hebben bij de oplossing, en/of die er aan kunnen bijdragen. Die ga ik interviewen, telkens circa een uur. Dat is het schatgraven: welke ideeën, visies, talenten, kwaliteiten, en welke knelpunten zijn er allemaal? Binnen de club en er buiten? Op basis daarvan breng ik een totaalplaatje in beeld, met oplossingsrichtingen, ideeën (rijp en groen) en met de zogenaamde ‘assets’ binnen de club, de bronnen die ingezet kunnen worden voor de oplossing.  Dit plaatje is de zogenaamde analyse. Die presenteer ik waarna we in enkele (twee?) compacte, creatieve bijeenkomsten (circa 1,5 uur) toewerken naar haalbare, concrete en kansrijke acties, waaraan mensen zich willen verbinden. Het faciliteren van totstandkoming van acties is mijn rol. De acties die er uitkomen, die zijn van jullie!

Dat is het actie-onderzoek in een nutshell en ik schat in dat het lopen zal tot ongeveer in maart. Ik heb er heel veel zin in! Om te beginnen ga ik in de komende tijd aan de slag met enkele eerste korte gesprekken. Die gaan over de vraag wat nemen we allemaal mee, wat zijn de belangrijke vragen en onderwerpen om te onderzoeken? Gaat het bijvoorbeeld alleen over jeugdleden? Of ook over volwassen leden. Gaat het alleen over werving, of ook over binding van leden? Dit leidt dan tot een opzet voor het project, die ik in januari gereed wil hebben. 

Ik hoop natuurlijk dat dit project zal bijdragen aan een nog meer florerende vereniging. En ook dat het bijdraagt aan het gedeelde gevoel van wauw wat hebben we eigenlijk al veel energie en talent! Want dat viel me tijdens de vergadering gelijk al op: hoeveel ideeën en ervaring er is. Als ik als actie-onderzoek kan helpen om dit te ontsluiten dan maakt me dat blij! 

Als je wilt reageren, meer wilt weten, iets in wil brengen, geïnterviewd wilt worden, je visie wilt delen of alleen een idee wilt inbrengen, dan kan dat. Neem dan contact op met Geertjan Aleven op: geertjan@hartenhoofd.nlof bel op 06-21650848. Meer informatie over actie-onderzoek en de vele toepassingen ervan vinden jullie op www.7Senses.es