Inschrijven
Via deze link kunt u zich inschrijven als lid van onze vereniging: LID WORDEN

Wijzigen gegevens

Wijzigingen van gegevens in de ledenadministratie (bijv. namen, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres) graag tijdig doorgegeven aan de ledenadministratie. Zie onderstaand de contactgegevens van de ledenadministratie.

Wijzigen soort lid
Wijzigingen in het soort lid graag tijdig doorgeven aan de ledenadministratie.
Leden die niet meer willen deelnemen aan de competitie en niet meer willen trainen, maar wel lid willen blijven van SDO, kunnen kaderlid worden (tegen laag contributietarief).
Andere vormen van wijzigingen in het soort lid, zoals van niet-spelend lid naar spelend lid en andersom, dienen tijdig te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
Onderstaand de contactgegevens van de ledenadministratie.
De contributietarieven zijn te vinden in Contributie.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap kan bij de ledenadministratie.
Alleen schriftelijke opzeggingen worden geaccepteerd.
Opzegging voor volgend seizoen dient te geschieden vóór 1 mei voorafgaand aan het volgend seizoen.
Het seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni.
Bij te late opzegging is de volledige contributie voor het volgend seizoen verschuldigd.
Zie onderstaand de contactgegevens van de ledenadministratie.

Ledenadministratie
Nellie van der Vliet
De Kapberg 11
06-33331692

Het rekeningnummer van c.k.v. SDO: NL 08 RABO 033 11 00 487 (Rabobank)