Verslag – Actieonderzoek & Brainstorm ochtend

Zaterdagmorgen, 17 januari, kwamen SDO-leden en ouders bijeen om over de club te brainstormen. Zestien personen hadden gehoorgegeven aan de oproep om mee te denken.

Geertjan Aleven, vader van één van de SDO-leden, had op verzoek van de ledenvergadering van SDO een actie-onderzoek gestart om te inventariseren hoe men tegen het grote ledenverlies van de laatste jaren aankeek en wat daaraan te doen.

Geertjan vertelde eerst wat hij als belangrijkste onderwerpen in zijn gesprekken met leden en een ouder was tegengekomen. De belangrijkste onderwerpen waren; Werving, Binding/Betrokkenheid, Spelniveau, Plezier, Sponsoring, Beeldvorming/Publiciteit en Communicatie. Geertjan legde uit dat hij die morgen een beeld wilde vormen hoe hij zijn onderzoek het beste voort kan zetten. En wat de kernpunten van zijn onderzoek moet zijn.

In een zeer positieve open sfeer wisselden de aanwezigen hun gedachten over lange- en korte termijn onderwerpen uit. Gaande het gesprek werd duidelijk dat de focus van het onderzoek breder moet zijn dan alleen ledenwerving. Alhoewel Geertjan met de aanwezigen vaststelden dat het plezier en enthousiasme binnen de vereniging groot is, komt het in gang houden van de vereniging op een te kleine groep mensen neer. Men was het er snel over eens dat meer kader een grote wens is, maar hoe dat in te vullen bleef nog even open. Ook werd duidelijk dat veel gedaan wordt, maar dat het nog te veel ongestructureerd gebeurd. 

Geertjan is blij met de uitwisseling van gedachten en ideeën en zegt voldoende informatie te hebben om zijn onderzoek voort te zetten. Op niet al te lange termijn wil hij rapporteren wat zijn bevindingen zijn, waaruit in een volgende brainstormsessie zo veel mogelijk enthousiaste leden en ouders hun conclusies kunnen trekken, plannen kunnen gaan maken en kijken welke concrete initiatieven het eerst opgepakt kunnen worden.

Werkt Geertjan aan zijn bevindingen voor de langere termijn, ook op korte termijn zijn een aantal activiteiten in ontwikkeling en gepland, die de vereniging moeten versterken.

Volg de S.D.O. website en sociale media!