Toekomst De Schulenburch/sporthal

Toekomst Sporthal/De Schulenburch

Afgelopen dinsdag is tijdens de openbare vergadering van het Dorpsplatform de toekomst van De Schulburch/sporthal besproken.

In het kort komt het er op neer dat we nog geen enkele zekerheid hebben of we in de toekomst een sporthal in Kamerik behouden en zo ja in welke vorm.

Het bestuur van De Schulenburch heeft een plan gepresenteerd hoe zij de toekomst van De Schulenburch zien. In dit plan is plaats voor een sporthal, 2 (feest)zalen, bibliotheek, brandweergarage, sportcafé en commerciële verhuur van ruimtes aan bedrijven. De Bijn was in dit plan nog niet ingetekend, maar dat zou nog wel mogelijk zijn. Een externe investeerder is bereid om in dit plan te investeren in verband met de bouw van 35-40 appartementen bovenop de Schulenburch (2-3 woonlagen). Of deze appartementen huur of verkoop worden, is nog niet bekend.

Mede vanwege de grote financiële bijdrage van deze investeerder moet het plan financieel haalbaar zijn. Een financiële onderbouwing van het plan is op de avond echter niet gepresenteerd.

Het plan/de tekening van de nieuwe Schulenburch is helaas niet online te bekijken. De reden daarvoor is dat het plan/de tekeningen/de exacte indeling nog gewijzigd kan worden.

Om dit plan verder uit te werken en te verwezenlijken is de gemeente Woerden aan zet. Wethouder Pennarts-Pouw was namens de gemeente Woerden aanwezig. Zij kon helaas geen duidelijkheid/zekerheid geven. De gemeente Woerden heeft geen geld en geen menskracht om het plan te beoordelen/verder uit te werken. En het is ook niet bekend wanneer Woerden wel tijd heeft. Ze merkte terloops ook nog op dat Woerden alleen verplicht is om te zorgen voor een sportzaal. Dus we kunnen er nog niet vanuit gaan dat de gemeente Woerden ook een sporthal in Kamerik wil behouden.

Over de mogelijkheden voor renovatie van de sporthal was het bestuur wat minder duidelijk. Aan het begin van de presentatie werd genoemd dat renovatie financieel niet haalbaar was. Maar later werd genoemd dat renovatie nog steeds een mogelijkheid is.

Conclusie van deze avond

Het plan van De Schulenburch is een mooi plan. En als SDO/Fiable moeten we blij zijn met dit plan, omdat we bij verwezenlijking van dit plan in Kamerik kunnen blijven korfballen. Maar of het plan werkelijkheid gaat worden, is nog niet zeker.