Oproep, leden, ouders, betrokken van SDO/BlijWerkt!

OPROEP DINSDAGAVOND 18 DECEMBER 20:00 – Schulenburch
Beste lid, ouder, sponsor, supporter, betrokkene,

Graag vragen wij uw aandacht voor de kantine van SDO, zoals u wellicht zelf heeft gezien is deze sterk verouderd. Het afgelopen jaar zijn er plannen gemaakt om de kantine grondig te renoveren. Wellicht heeft u hier reeds over gelezen op onze website. Voor een gezonde toekomst van SDO is een frisse vernieuwde kantine noodzakelijk. Daarmee kunnen wij als vereniging aantrekkelijk blijven voor de Kamerikse (jeugd) sporters.

De laatste maanden zijn concrete plannen uitgewerkt en is er een aannemer geselecteerd om de renovatie te realiseren. Met de volledige renovatie is een bedrag van 105.000 euro gemoeid. Het is hiervoor zaak om over voldoende financiële middelen te beschikken om het plan te realiseren.
Daarom zijn er diverse subsidie aanvragen gedaan en hebben we daarmee inmiddels 45.000 opgehaald. Daarbij hebben we de laatste jaren als vereniging ook goed gespaard en hiervoor een bedrag van 30.000 beschikbaar voor de renovatie.

Voor het resterende bedrag van 30.000 euro zullen diverse acties moeten worden opgezet. De eerste plannen zijn gemaakt, maar zonder uw hulp gaat dit niet lukken. Wij vragen jullie ons te helpen met het meedenken en plannen om de benodigde 30.000 euro op te halen. Zonder uw hulp lukt ons dit niet!

Het is daarbij goed te noemen, dat SDO een vereniging is met veelal jonge (jeugd) leden. Dat is fantastisch, want de jeugd heeft de toekomst, maar bij het opzetten van een mooi plan om 30.000 euro op te halen, kunnen we niet zonder uw hulp!

Daarom doen we de nadrukkelijk oproep met ons mee te denken en te plannen op dinsdagavond 18 december om 20:00 uur. Hiervoor hebben wij ruimte geregeld in de Schulenburch, we rekenen echt op uw komst! Zonder u kunnen wij onze plannen niet realiseren! Alleen Samenwerking Doet Overwinnen!

Tot dinsdag 18 december om 20:00 in de Schulenburch! Vriendelijke groet,
Nander de Wit Voorzitter SDO/BlijWerkt

 

 

Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn dan wordt een afmelding gewaardeerd, dit kan via voorzitter@sdokamerik.nl