Uitkomst actie onderzoek 18 en 25 juni

Geertjan heeft dit seizoen veel tijd gestoken in zijn actie onderzoek. Het is nu tijd om zijn bevindingen met ons te delen, zodat we SDO met z’n allen nog sterker kunnen maken.

Nadat als gevolg van het Corona virus het actie-onderzoek heeft stilgelegen, is er nu het moment gekomen om met elkaar een concreet actieplan te co-creëren, dat we willen gaan gebruiken voor volgend seizoen en mogelijk ook voor de verdere toekomst. Geertjan heeft met diverse mensen binnen en buiten de vereniging interviews gedaan. Daaruit heeft hij thema’s gehaald, zoals onder andere de werving & doelgroepen, het besturen van de vereniging, de vrijwilligerskracht en het technisch beleid.

We gaan met elkaar kijken bij welke thema’s en ideeën het enthousiasme zit en welke acties we van daaruit kunnen opzetten. Op 18 juni deelt Geertjan de resultaten, legt hij het proces uit, en maken we mogelijk een beginnetje met de acties. Op 25 juni werken we verder naar een concreet plan. Er is veel ruimte voor uitwisseling en eventuele nieuwe inbreng. We starten om 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur. Noteer dit vast in je agenda!

We streven naar een fysieke bijeenkomst op gepaste afstand, maar misschien moet het toch online. In dat laatste geval wordt het heel eenvoudig opgezet, zodat ook als je niet zo handig met computers bent je makkelijk mee kan doen. We hopen je te zien op de 18e en de 25e! Een ieders bijdrage is heel welkom op deze leuke, positieve bijeenkomsten! Ieder SDO-lid, ouders van jeugdleden, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Je mag alleen komen, maar neem gerust een ander SDO-lid, vriend(in) of bekende mee.