SDO bloeit, maar dit is niet vanzelfsprekend.

SDO bloeit, maar dit is niet vanzelfsprekend. Er is actie nodig om de toekomst veilig te stellen. 

Inmiddels heeft de derde bijeenkomst van het actie-onderzoek naar een bloeiend SDO plaatsgevonden. Bij de verschillende bijeenkomsten van het actie-onderzoek zijn inmiddels meer dan 20 verschillende mensen aanwezig geweest. Sommigen zelfs  meermalen!

Verheugend was het ook dat verschillende jongere SDO leden aanwezig waren. Op basis van de gepresenteerde oplossingsrichtingen hebben 8 mensen zich opgeworpen als ambassadeur voor belangrijke onderwerpen:

  • opleiden van trainers en coaches (Alwin),
  • werving van jeugd (Kim, Frank Anne),
  • kansen voor G-korfbal (Wiljan en Brianne),
  • leuke verenigingsactiviteiten (Dave),
  • vrijwilligersnetwerk in kaart brengen (Jesper),
  • meer planmatig gaan werken (Jesper) en
  • vergroten van de betrokkenheid en inzet van niet spelende leden en oud-leden’ (Bert).

Daarmee is een mooie eerste stap gezet om de toekomst veilig testellen, Maar support is nodig om echt tot actie te komen. Wie sluit zich aan bij de genoemde onderwerpen? Geen grote commitments, stapsgewijs werken. Ook nieuwe ideeën zijn welkom.

Aanmelden bij voorzitter@sdokamerik.nl