Coronaprotocol SDO/Fiable per 9-11-2020

Coronaprotocol SDO/Fiable per 9-11-2020

Met ingaande van 3 november 22.00 uur zijn wedstrijden nog steeds niet toegestaan. In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.

Algemene uitgangspunten:

 • ✓  Blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • ✓  Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • ✓  Pas hygiëne toe volgens de richtlijnen van het RIVM;
 • ✓  Houd 1,5 meter afstand;
 • ✓  Vermijd drukte.
 • ✓  Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties;
 • ✓  Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • ✓  Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten;
 • ✓  Ouders en overig publiek is niet toegestaan op het complex/in de sporthal (ook niet tijdens de  training);
 • ✓  Er is geen aparte corona coördinator meer aanwezig tijdens sportactiviteiten. Deze rol zal door de trainer / trainster ingevuld worden en bij de senioren zorgen de spelers onderling voor een Coronaverantwoordelijke. Hij/zij fungeert ook als aanspreekpunt voor politie en handhavers;
 • ✓  Daarnaast is elke trainer / trainster verantwoordelijk voor het naleven van de regels van de eigenploeg;
 • ✓  Na de sportactiviteit dient u het complex direct te verlaten. Bijvoorbeeld indien een training tot 18.00 uur is, is een ieder om 18.00uur uit de sporthal. De echte training stopt dus iets eerder.
 • ✓  Je mag pas in de sporthal (speelveld en tribune) komen als de vorige groep(en) de sporthal hebbenverlaten.
 • ✓  Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar de sporthal
 • ✓  Wacht het liefst buiten voordat je naar binnen kan, bij slecht weer kan dat ook in een kleedkamer of in de hal. Doe dat wachten wel op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • ✓  Kom de sporthal binnen met je trainingsschoenen aan, leg je spullen op de tribune, laat dus nietsachter in de kleedkamer.
 • ✓  Maak de ballen na de training schoon
 • ✓  Ingang sporthal is naast de hoofdingang (de zogenaamde gymingang) en daar staat desinfectiemateriaal. De uitgang wordt de deur in het EHBO-hok. Dit is een nooduitgang

 

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt:

 • ❖  Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • ❖  Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • ❖  Gezondheidscheck voorafgaand aan de training door de Coronaverantwoordelijke van het team(trainer/trainster)
 • ❖  Maak de ballen na afloop van de training schoon en zorg dat je niet te vroeg in de sporthal bent en dat je op tijd er weer uit bent. Bij de jeugd loopt de trainer/trainster samen met de jeugd naar binnenen ook naar buiten.
 • ❖  Ingang sporthal is naast de hoofdingang (de zogenaamde gymingang) en daar staat desinfectiemateriaal. De uitgang wordt de deur in het EHBO-hok. Dit is een nooduitgang.

 

Voor teams in de senioren geldt:

 • ➢  Het geven aan een groepsles aan volwassenen is niet toegestaan.
 • ➢  Er mag in groepen van maximaal 2 personen gesport worden. Deze tweetallen moeten onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Het maximaal aantal personen dat tegelijk mag trainen is 16. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan; (Voor het aantal teams geldt dat dan niet iedereen tegelijk kan trainen, regel dit onderling)

➢ De tweetallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;

 • ➢  De tweetallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van kleur shirt (dus per groepje zelfde kleur shirt bijvoorbeeld zwart of rood of wit of eigen hesjes). De coronaverantwoordelijke zorgt dat dit goed geregeld is
 • ➢  Het stuk waarop een groep traint moet duidelijk afgebakend worden, denk hierbij als zijlijn en tussen de groepen bijvoorbeeld pionnen
 • ➢  Er mogen maximaal 16 spelers tegelijkertijd in een sporthal zijn, de trainer mag aanwezig zijn, maar mag geen trainen geven.
 • ➢  Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter;
 • ➢  Coronaverantwoordelijke per team, onderling regelen wie dat is. Is de coronaverantwoordelijke niet aanwezig bij de training dan die hij/zij iemand anders daarvoor te regelen
 • ➢  Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • ➢  Gezondheidscheck voorafgaand aan de training door de Coronaverantwoordelijke van het team
 • ➢  Maak de ballen na afloop van de training schoon en zorg dat je niet te vroeg in de sporthal bent en dat je op tijd er weer uit bent.
 • ➢  Ingang sporthal is naast de hoofdingang (de zogenaamde gymingang) en daar staat desinfectiemateriaal. De uitgang wordt de deur in het EHBO-hok. Dit is een nooduitgang.

 

Coronaverantwoordelijke

 • De coronaverantwoordelijke is het aanspreekpunt van het team omtrent alle coronamaatregelen en – protocollen
 • Hij/Zij zorgt voor de naleving daarvan en is eventuele aanspreekpunt voor derden, zoals politie/handhaving.
 • Hij/Zij doet ook de gezondheidscheck vooraf aan de trainingen
 • Bij de jeugd is een trainer/trainster de coronaverantwoordelijke, de senioren dienen dit per team te regelen
 • Opent de toegang tot de sporthal vijf minuten voor het begin van de training en sluit de deur 10 minuten na aanvang van de training
 • Opent de deur bij in het materialenhok en deur aan het einde van de hal voor genoeg ventilatie
 • Zorgt ervoor dat de training vijf minuten voor het einde stopt om de ballen te kunnen reinigen en te kunnen vertrekken door de uitgang in het EHBO hok
 • Wacht totdat de volgende trainer de deur van het EHBO hok kan afsluiten

 

Gezondheidscheck

 • De gezondheidscheck is verplicht voor elke training/wedstrijd. In principe hoeven de vragen alleen dan gesteld te worden.
 • Voor meer informatie zie https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck